Natječaj za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece

 

     Na temelju točke III. Odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6 od 26.ožujka 2009.), Županijsko povjerenstvo na 1. sjednici, održanoj dana 28. travnja 2009. raspisuje

 

NATJEČAJ

za  dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece

 

I.

     Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece

II.

 

Novčana pomoć dodijelit će se studentima koji su:

-         redoviti studenti u akademskoj godini 2008/09.,

-         imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,

-         žive u zajedničkom kućanstvu u obitelji s pet i više djece

 

 

III.

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je dostaviti:

-   potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku 2008/09.

-   potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva

-   izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre.

 

IV.

 

Prijava, s potpunom dokumentacijom,  podnosi se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni  odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.

U prijavi obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona i mobitela.

 

Prijave se podnose u roku od  15 dana od dana objave natječaja.

      Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Dodatne informacije zatražiti na telefon: 400-183.

 

 Napomena: Natječaj je objavljen u dnevnom tisku "Slobodna Dalmacija", dana 6. svibnja 2009.