Search

Natječaj

24. listopada 2017.

CENTRI IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE – JAVNI POZIV

KLASA: Službeno

Split, 23. listopada 2017.

      Osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ

Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split

Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Makarska

Srednjim školama

svima

n/p ravnatelja

 

Predmet:

 

 1. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI IZ:

  - MATEMATIKE

  - INFORMATIKE

  - NOVIH TEHNOLOGIJA

   

 2. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ZA STJECANJE STATUSA MENTORA I ZA RAD U CENTRU IZVRSNOSTI IZ:

  - MATEMATIKE

  - INFORMATIKE

  - NOVIH TEHNOLOGIJA

   

 • VAŽNO

   

  1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod

  2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

  Poštovani,

  Kroz proces natjecanja u znanju i  provedbu državne mature, uočen je veliki broj potencijalno darovitih učenika koji postižu izvanredne rezultate, ali do sada o njima nije bilo posebne ni sustavne brige.

  Isto tako, kroz kompetitivne procese u obrazovanju uočen je veliki broj nastavnika-mentora koji dodatnim trudom i radom prepoznaju potencijalno darovite učenike, uključuju ih u poseban rad te ostvaruju iznadprosječne rezultate.

  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u članku 63. nalaže školama obvezu uočavanja, praćenja i poticanja darovitih učenika. Ipak, iako je Zakon jasno propisao smjernice, nije postojala provedbena politika koja bi dovela do realizacije sustavnog rada s potencijalno darovitim učenicima.

  Svjesni ograničenja sustava i redovitog nastavnog procesa, a zbog potencijalno darovite djece i kvalitetnih nastavnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odlučili smo ustrojiti novi sustav u kojem svi oni mogu dati daleko više.

  Upravo iz tih razloga, Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je projekt „CENTRI IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE“ s namjerom stvaranja sustavnih okvira za prepoznavanje, uključivanje i rad s potencijalno darovitim učenicima, ali i otvaranje mogućnosti rada i napredovanja darovitih mentora.

  Uz već ustrojeni Centar izvrsnosti iz matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split, ustrojavaju se dva nova centra izvrsnosti:

 1. Centar izvrsnosti iz informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola Split, Split
 2. Centar izvrsnosti iz novih tehnologija, kojem je škola domaćin Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

   

  Centri trebaju okupiti najbolje, potencijalno darovite učenike odabrane putem prethodnog testiranja, a temeljem iskazanog interesa i postupka prijava.

  Centri, također, trebaju okupiti najbolje nastavnike - mentore za rad upravo s potencijalno darovitim učenicima kroz posebno kreirane module odabrane temeljem prijave na Javni poziv i iskazom zainteresiranosti.

   

  Prethodna testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se po sljedećem rasporedu:

  1. Centar izvrsnosti iz informatike: 4. studenoga 2017. u prostorima Elektrotehničke škole Split, Teslina 2, Split

  2. Centar izvrsnosti iz novih tehnologija: 4. studenoga 2017. u prostorima Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, Zrinsko-Frankopanska 23, Split

  3. Centar izvrsnosti iz matematike: 11. studenoga 2017. u prostorima III. gimnazije, Matice hrvatske 11, Split

   

  O točnom vremenu održavanja testiranja bit će pravodobno obaviješteni svi prijavljeni kandidati (učenici i mentori) objavom na sljedećim web stranicama:

  - Splitsko-dalmatinska županija: http://www.dalmacija.hr/

  - Centar izvrsnosti: https://ci-sdz.hr/

  - III. gimnazija: http://www.trema.hr/

  - Elektrotehnička škola Split: http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/

  -Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku: http://ss-tehnicka-st.skole.hr/

   

  Za Centar izvrsnosti iz novih tehnologija, s obzirom na posebnosti nastave, konačna odluka o točnom vremenu i potrebnoj proceduri odabira polaznika bit će donijeta tek nakon utvrđene zainteresiranosti polaznika o čemu će svi prijavljeni (učenici i mentori) biti pravodobno obaviješteni objavom na sljedećim web stranicama:

  - Splitsko-dalmatinska županija: http://www.dalmacija.hr/

  - Centar izvrsnosti: https://ci-sdz.hr/

  - III. gimnazija: http://www.trema.hr/

  - Elektrotehnička škola Split: http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/

  -Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku: http://ss-tehnicka-st.skole.hr/

  Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

  Splitsko-dalmatinska županija i centri izvrsnosti osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

  Pozivam ravnatelje da s ovim materijalom upoznaju voditelje predmetnih stručnih vijeća, nastavnike pripadajućih predmeta, učenike i roditelje kroz javnu objavu ovog dopisa (web stranica i oglasna ploča škole) i osobne razgovore. Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike i mentore na prijavu na ovaj poziv.

  Nakon što ravnatelji upoznaju sve koji trebaju biti uključeni u ovaj Projekt, predmetni nastavnici trebaju informirati svoje učenike i roditelje o mogućnostima, sustavu i načinu rada Centara, kao i potaknuti ih da se svi potencijalno daroviti učenici prijave na Javni poziv, pri čemu svakako trebaju osigurati ispunjavanje i potpisivanje prethodnih suglasnosti bar jednog od roditelja/skrbnika.

  Za sve zainteresirane učenike predmetni nastavnici ispunjavaju potrebne obrasce  za prijavu te zajedno s nužnim suglasnostima dostavljaju Voditeljima stručnih vijeća u svojoj školi.

  Po primitku svih materijala Voditelji školskih stručnih vijeća elektroničkim putem ( prema dolje navedenim uputama i putem službene poveznice ) vrše unos svih podataka i obavljaju prijavu za sve kandidate, a originalne dokumente pohranjuju u školi.

  Učenik može pristupiti testiranju u više centara. Učenik koji se prijavi za testiranje u više centara za svaki centar treba ispuniti zasebnu prijavu, a za svaku prijavu treba ispuniti i zasebne obrasce suglasnosti.

  Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme,  dužni su odabrati samo jedan centar u kojem žele biti polaznici ispunjavanjem izjave o sudjelovanju u radu izabranog centra izvrsnosti. Škola koju učenik pohađa dužna je ovaj dokument umnožiti i dostaviti voditeljima centara izvrsnosti u kojima je učenik ostvario pravo sudjelovanja kao dokaz odabira i suglasnosti roditelja, a izvorni dokument dostaviti voditelju odabranog centra izvrsnosti.

  Svi učenici koji su na županijskom natjecanju iz matematike u šk.god. 2016./17. ostvarili jedno od prva tri mjesta te učenici koji su sudjelovali na državnom natjecanju iz matematike u šk.god. 2016./17., ukoliko se prijave za sudjelovanje u Centru izvrsnosti iz matematike, izravno postaju polaznici bez obveze testiranja.

  Svi učenici koji su na županijskom natjecanju iz informatike u kategorijama “Algoritmi” i “Razvoj softvera” u šk.god. 2016./17. ostvarili jedno od prva tri mjesta te svi učenici koji su sudjelovali na državnom natjecanju iz informatike u šk.god. 2016./17., ukoliko se prijave za sudjelovanje u Centru izvrsnosti iz informatike, izravno postaju polaznici bez obveze testiranja.

  Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u centrima izvrsnosti bit će donijeta nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima radnih mjesta i uvjetima rada za svaki centar ponaosob.

  Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u centrima izvrsnosti obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

  Prvi radni sastanak na kojem će se utvrditi metodologija rada za školsku godinu, održat će se nakon testiranja učenika i formiranja grupa polaznika.

  Najvažniju i najodgovorniju kariku u realizaciji ovoga projekta svakako imate vi, ravnatelji škola, voditelji stručnih vijeća, kao i svi predmetni nastavnici u vašim školama. Pravodobno i kvalitetno informiranje, animiranje i poticanje te općenito uloženi trud višestruko će se vratiti kroz broj i kvalitetu polaznika i mentora u vašim i našim centrima izvrsnosti.

  Ovaj dopis ujedno je:

 1. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI IZ:

  - MATEMATIKE

  - INFORMATIKE

  - NOVIH TEHNOLOGIJA

   

 • Pozivamo sve učenike koji su zainteresirani za stjecanje novih znanja kroz rad s najboljim mentorima, sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i gostujućim predavačima da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi kroz postupak testiranja stekli status polaznika u jednom od centara izvrsnosti
 • Na Javni poziv mogu se prijaviti svi učenici koji pohađaju nastavu od 5. (petog) do 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 4. (četvrtog) razreda srednje škole za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti iz matematike
 • Na Javni poziv mogu se prijaviti svi učenici koji pohađaju nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 4. (četvrtog) razreda srednje škole za sudjelovanje u programima Centra izvrsnosti iz informatike i Centra izvrsnosti iz novih tehnologija
 • Uvjet za prijavu na Javni poziv jest ispunjavanje i potpisivanje prethodnih suglasnosti jednog od roditelja/skrbnika
 • Ukoliko se učenik želi prijaviti za testiranje u više centara, za svaki centar treba ispuniti zasebnu prijavu, a za svaku prijavu treba ispuniti i zasebne obrasce
 • Obrasci suglasnosti mogu se dobiti u svakoj školi ili na sljedećim web stranicama:

  - Splitsko-dalmatinska županija: http://www.dalmacija.hr/

  - Centar izvrsnosti: https://ci-sdz.hr/

  - III. gimnazija: http://www.trema.hr/

  - Elektrotehnička škola Split: http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/

  -Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku: http://ss-tehnicka-st.skole.hr/

 • Prijaviti se možete ispunjavanjem traženih podataka za svakog kandidata putem poveznice:

  Poveznica za Prijavu učenika:

  Forma za prijavu

 • Svaka škola, u pravilu, popunjava skupne prijave za svaki centar izvrsnosti koje ispunjavaju i potpisuju voditelji školskih stručnih vijeća
 • Zainteresirani kandidati izvan Splitsko-dalmatinske županije mogu ispuniti zasebnu prijavu, pri čemu elektroničku prijavu dopunjavaju skeniranim originalom prijave koju potpisuje i pečatom ovjerava matična škola te ispunjenim i potpisanim prethodnim suglasnostima jednog od roditelja/skrbnika, a dostavljaju se elektroničkom poštom na adresu: ilija.kristo@dalmacija.hr
 • Rok za prijavu kandidata istječe u utorak, 31. listopada 2017. godine u 23,59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena
 • Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, dužni su odabrati samo jedan centar u kojem žele biti polaznici ispunjavanjem izjave o sudjelovanju u radu odabranog centra izvrsnosti.

   

 1. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNIKA ZA STJECANJE STATUSA MENTORA I ZA RAD U:

  -  CENTRU IZVRSNOSTI IZ MATEMATIKE

  -  CENTRU IZVRSNOSTI IZ INFORMATIKE

  -  CENTRU IZVRSNOSTI IZ NOVIH TEHNOLOGIJA

   

 • Pozivamo sve nastavnike te druge zainteresirane koji su motivirani i spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi stekli status mentora u jednom od centara izvrsnosti
 • Na Javni poziv mogu se prijaviti nastavnici i svi drugi zainteresirani za rad u centrima izvrsnosti
 • Prijaviti se možete ispunjavanjem traženih podataka preko poveznice:
 • Poveznica za Prijavu mentora:

Forma za prijavu

 • Rok za prijavu kandidata istječe u utorak, 31. listopada 2017. godine u 23,59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

   

  UPUTE ZA KORIŠTENJE I PRISTUP APLIKACIJI ZA UNOS PODATAKA:

  Za pristup aplikaciji za unos podataka potrebno je:

  1. Kliknuti na poveznicu, držeći tipku CTRL i klik mišem na poveznicu

  ili

  2. Kopirati cijelu poveznicu u adresnu liniju bilo kojeg Web preglednika (Internet explorer, Firefox,Chrome,...)

 1. Unijeti tražene podatke
 2. Nakon unosa podataka kliknuti na „Spremi“ i podaci će biti pohranjeni u bazu na serveru uz poruku o uspješnoj pohrani.

 

Molim sve pozvane da se odazovu na Javne pozive i pridonesu iznalaženju najboljih rješenja u realizaciji ovog važnog projekta, a u interesu naših učenika i nastavnika te napretku uvjeta odgojno-obrazovnog rada u našim školskim ustanovama.

 

Privremeni pročelnik

TOMISLAV ĐONLIĆ, prof.