Search

Natječaj

1. srpnja 2022.

Izmjena godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu