Search

Natječaj

28. siječnja 2013.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Runovići

REPUBLIKA HRVATSKA                                                 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUNOVIĆI

                   
Sukladno članku 86.Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11,  90/11 i 50/12), i Zaključku (Klasa: 361-01/02-13-09; Urbroj: 2129/09-02-13-01) od 21. siječnja 2013. godine načelnik Općine Runovići objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RUNOVIĆI (PPUO)

                
1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Runovići trajat će 8 dana. Javni uvid počinje 04.02.2013. i završava 12.02.2013. godine.
2. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Runovići bit će izložen u prostorijama Općine Runovići, na adresi 21261 Runović, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati, te na web stranici Općine Runovići.
3. Javno izlaganje održat će se 06.02.2013. godine u Općinskoj vijećnici, s početkom u 11,00 sati.
4.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Runovići mogu se dostaviti najkasnije 3 dana po završetku javnog uvida na adresu:
Općina Runovići, Trg fra Mije Runovića bb, 21261 Runović.

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Runovići.
Prijedlozi i primjedbe koje ne budu dostavljene u roku, nisu čitko napisane i potpisane, te nemaju adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.                                               

 

                                        OPĆINSKI NAČELNIK
                                             Josip Lešina