Search

Natječaj

27. travnja 2011.

JAVNI POZIV gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske stazeSPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

                                               objavljuje

                                             JAVNI POZIV
           gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije
               na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva
                              iz Programa tematske staze

I. Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje izgradnje i /ili uređenja tematskih staza u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

II. Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:
1) izrada projekta staze;
2) izgradnju, uređenje , proširenje, trasiranje i održavanje staze;
3) uređenje vidikovaca na stazi;
4) projektiranje i izrada turističke signalizacije na samoj stazi;
5) izrada promotivnih brošura i promocija staze na internetu;
6) druge potrebe u funkciji staze.

III. Potrebna dokumentacija:
 Popunjen obrazac TS/1
 Tematska staza koja se prvi put prijavljuje, grad / općina treba dostaviti i Odluku predstavničkog tijela o pokretanju izgradnje i /ili uređenje tematske staze

IV. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa tematske staze preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2/IV ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije ( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

V. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

VI. Obrazac zahtjeva TS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 5 ili 13, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

VII. Nepotpune prijave i one izvan roka neće se ni uzimati u obzir.

VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.