Search

Natječaj

12. svibnja 2010.

JAVNI POZIV gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske staze

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

 

objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije

na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva

iz Programa tematske staze

 

 

 

                                     I.      Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje izgradnje i /ili uređenja tematskih staza u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

 

                                   II.      Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:

1)      izrada projekta staze;

2)      izgradnju, uređenje , proširenje, trasiranje i održavanje staze;

3)      uređenje vidikovaca na stazi;

4)      projektiranje i izrada turističke signalizacije na samoj stazi;

5)      izrada promotivnih brošura i promocija staze na internetu;

6)      druge potrebe u funkciji staze.

 

                                III.      Natjecatelji trebaju podnijeti zahtjev na obrascu TS/1, te uz zahtjev priložiti odluku sukladno točki  3. Programa.

 

                                IV.      Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa tematske staze preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2/IV ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije ( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

 

                                  V.      Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

 

                                VI.      Obrazac zahtjeva TS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 4 ili 13, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

 

                             VII.      Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

                           VIII.      Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

 

                                IX.      O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

 

Klasa: 020-01/10-02/247

Ur.broj: 2181/1-02-10-02

Split, 05. svibnja 2010.

 

Napomena: Javni poziv je objavljen u " Slobodnoj Dalmaciji" 12. svibnja 2010. te je otvoren zaključno s 10. lipnja 2010.