Search

Natječaj

12. svibnja 2010.

JAVNI POZIV udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacija i udrugama

                                                                  

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

 

objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije

na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz  Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama

 

              I.      Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

 

           II.      Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:

1.)    sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);

2.)    sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta);

3.)    izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;

4.)    druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge.

 

     III.  Natjecatelji trebaju podnijeti zahtjev na obrascu MS/1 u zadanom roku.

 

IV.              Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split  ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

 

V.                 Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

 

VI.              Obrazac zahtjeva MS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 4 ili 13, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

 

VII.            Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

VIII.         Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

 

IX.              O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

 

 

Klasa:020-01/10-02/246

Ur.broj: 2181/1-02-10-02

Split, 05. svibnja 2010.

 

Napomena: Javni poziv je objavljen u " Slobodnoj Dalmaciji" 12. svibnja 2010. te je otvoren zaključno s 10. lipnja 2010.