Search

Natječaj

16. svibnja 2019.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj