3. lipnja 2020.

Obavijest o poništenju Natječaja za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2020. godini.