Obavijest o pravnim izvorima i datumu održavanja prethodne provjere znanja

           REPUBLIKA HRVATSKA
  SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

Klasa: 112-01/13-01/0017
Urbroj: 2181/1-03-01-13-
Split, 12. srpnja 2012. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za prostorno uređenje  Splitsko-dalmatinske županije  - 3 izvršitelja, (Ispostave Supetar, Vis i Hvar) objavljenog na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u Splitu  dana  01. srpnja 2013. godine  radi obavljanja prethodne provjere znanja  daje slijedeću

 

OBAVIJEST

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete određene Javnim pozivom provest će se putem pisanog testiranja i to iz slijedećih pravnih izvora:

Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
• Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine„ broj 47/09)
• Zakon o postupanju s bespravno izgrađenim zgradama („Narodne novine„ broj 86/12)


Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjere iz Javnog poziva i to kako slijedi:

  1. Andrija Škarica
  2. Nino Rebronja
  3. Krunoslav Aljinović
  4. Ivan Anić Gradina
  5. Zorana Šimunović  

provest će se

dana 17. srpnja (srijeda) s početkom u 9.30 sati
u dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV    

Iz svakog pravnog izvora biti će postavljeno 10 pitanja u pisanom obliku. Kandidati koji ostvare 50% bodova iz svakog pojedinog pravnog izvora, bit će pozvani na usmeni intervju.

Datum održavanja pisanog testiranja, s popisom kandidata koji se pozivaju na testiranje, koji ispunjavaju formalne uvjete objavljen je na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr  najmanje 5 dana prije dana održavanja provjere.

                Predsjednica Povjerenstva:

               Snežana Bralić, dipl. iur.