Obavijest o prethodnoh provjeri znanja i sposobnosti kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja

Klasa: 112-01/12-01/09
Urbroj: 2181/1-03-12- 52
Split, 09. listopada 2012.
 

Sukladno  članku  19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ  PROVJERI ZNANJA
I  SPOSOBNOSTI  KANDIDATA


Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama„, broj 106/12 od 26. rujna 2012. godine za prijam u službu na radno mjesto

„REFERENT“ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje u Splitu
Splitsko–dalmatinske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 provest će se

Dana 15. listopada  2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 8.00 sati
u Dvorani za sastanke  u Splitu, Domovinskog rata 2/IV.                                Predsjednik Povjerenstva za
                                Provedbu Natječaja:


                                            Ines Topić