Obavijest o prethodnoh provjeri znanja i sposobnosti kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja


Klasa: 112-01/12-01/10
Urbroj: 2181/1-03-12- 24
Split, 09. listopada 2012.

Sukladno  članku  19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu natječaja daje slijedeću


OBAVIJEST  O   PRETHODNOJ   PROVJERI  ZNANJA
I  SPOSOBNOSTI  KANDIDATA


Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama „ broj 106/12 od 26. rujna 2012. godine za prijam u službu na radno mjesto

„VIŠI  STRUČNI  SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE“ u Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko – dalmatinske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 provest će se

Dana 15. listopada  20120. godine (ponedjeljak) s početkom u 10.00 sati
u Dvorani za sastanke  u Splitu, Domovinskog rata 2/IV.                                           Predsjednik Povjerenstva za
                                                  Provedbu Natječaja:


                                                   Mila Galiot, dipl. iur.