Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobosti kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
 
Klasa: 112-01/12-01/11
Urbroj: 2181/1-03-01-12-30
Split, 31. listopada 2012. 


Sukladno članku 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću 


OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA 
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 106/12 od 26. rujna 2012. godine za prijam u službu na radno mjesto 


„SAVJETNIK“ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Ispostava Solin 
Splitsko–dalmatinske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 


koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se 


Dana 08. studenog 20120. godine (četvrtak) s početkom u 09.00 sati 
u Dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV. 


                                       Predsjednik Povjerenstva za
                                                provedbu Natječaja: 


                                           Marija Paro, dipl.ing.građ.