Obavijest o produljenju roka za podnošenje prijava Javnog poziva

       REPUBLIKA   HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
     Upravni odjel za gospodarstvo,
     razvitak i europske integracije

KLASA:  340-01/13-01/0062
URBROJ:  2181/1-05/05-13-0024
Split,  26.11.2013. godineREPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 objavljuje

OBAVIJEST

O PRODULJENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  JAVNOG POZIVA
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA
JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU NA ODOBRENIM LINIJAMA
PRIJEVOZNIKA U ZAOBALNOM DIJELU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

1. ROK, PREDAJE PROJEKATA:

Rok za podnošenje prijava produljuje se  zaključno s 29. studenog 2013. godine.

Sve detaljne informacije vezane uz javni poziv  nalaze se na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr