Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa: 112-01/12-01/12
Urbroj: 2181/1-03-01-12-30
Split, 23. studenog  2012.


Na temelju točke VIII. stavak 3. Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za prostorno uređenje  Splitsko-dalmatisnke županije ( u daljnjem tekstu: Javni poziv), objavljen na Oglasnoj ploči Zavoda uza zapošljavanje  dana 05. studenog  2012. god., Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva, daje slijedeću


OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji  koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest  će se u dvije grupe i to I. grupa:


Dana 29.studenog (četvrtak) s početkom u 8.00 sati
u dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV  
                


za niže navedene slijedeće kandidate:  

1. GORAN ĆURKOVIĆ
2. ALBERT BOTICA
3. DANIJELA ŠKUGOR GLAVURTIĆ
4. NIKOLA ZADRO
5. ŽELJKO VERUNICA
6. ANTE GUDELJ
7. ANTONIA ŠIMUNDIĆ
8. ANTE MARŠIĆ
9. MATKO IVANIŠEVIĆ
10.ANA RICOV
11.ANĐELA MIJIĆ
12.IVANA KUJUNDŽIĆ
13.MIA MANDUŠIĆ
14.MARKO ČABO
15.JOSIPA  BANOVIĆ
16.IVANA PLEŠTINA
17.MARINA LENDIĆ


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata iz II. grupe prijavljenih na Javni poziv održat će se


Dana 29.studenog (četvrtak) s početkom u 10.00 sati
u dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV
                 
za niže navedene kandidate:

1. IVAN BARIČEVIĆ
2. PETAR LJUBIČIĆ
3. MAJA NOVAKOVIĆ
4. KRISTINA ELEZ
5. VESNA ŠPIKA
6. INES ŽULJ
7. ANDRO BILIĆ
8. ANTONIJA BARTULOVIĆ
9. IVAN BARTULOVIĆ
10.RUDOLF GRLJUŠIĆ
11.ANN HAVLOVIĆ
12.KARLA BUĆA
13.REBRONJA NINO
14.MARA LJUBIČIĆ
15.KUSIĆ JURE
16.ŽIVKOVIĆ IVA
17.RAŠELJKA ALFIREVĆ
18.KATARINA KOVAČIĆAko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Usmeni intervju provest će se s kandidatom, ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i to iz svakog pravnog područja.

O vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten nakon provedene pisane provjere znanja.                      Predsjednica Povjerenstva:

                    Ani Staničić, dipl. iur.