Obavijest o provođenju usmenog intervjua s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja

Klasa: 112-01/12-01/11
Urbroj: 2181/1-03-01-12- 48
Split, 09. studenog 2012.
 

 
Sukladno  članku  19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu natječaja ,koji je objavljen u Narodnim  novinama „ broj 106/12 od 26. rujna 2012. radi prijama u službu na radno mjesto „SAVJETNIKA“ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje  Ispostava  Solin Splitsko–dalmatinske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, daje slijedeću:

 
OBAVIJEST O  PROVOĐENJU USMENOG INTREVJUA
S KANDIDATIMA KOJI SU ZADOVOLJILI NA PISANOM TESTU


Usmeni intervju  s kandidatima, koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja, a ostvarili su najmanje 50% bodova iz svakog pravnog izvora, provest će se dana
 
13. studenog 2012. godine ( utorak)
u Dvorani za sastanke  SDŽ Domovinskog rata 2/IV, Split 


prema  rasporedu kako slijedi:

1. DIJANA ŽAJA  - 9.00  sati
2. LJILJANA ŠODA - 9.30  sati
3. FRANE KOVIĆ-  10,00  sati
4. SANJA UVODIĆ  -10,30 sati
5. RENATA SESARTIĆ-  12,00  sati
6. ANA TEKLIĆ -  12,30  sati
7. VEDRANA  MALENICA – 13,00 sati
8. IVANA PODRUG – 13,30 sati

 

                                                                             Predsjednik Povjerenstva za  
                                                                                  provedbu Natječaja:

                                                                               Marija Paro, dipl. ing.građ.