Natječaji

 

31.10.2012.

Izmjene i dopune objave podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokaloj i područmoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 86/08 i 61/11) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu "Savjetnika" u Upravnom odjelu za prostorno uređenje

Izmjene i dopune objave podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokaloj i područmoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 86/08 i 61/11) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu "Savjetnika" u Upravnom odjelu za prostorno uređenje
2.10.2012.

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode„ u Upravnom o

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode„ u Upravnom o
2.10.2012.

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „savjetnika„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „savjetnika„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ
2.10.2012.

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„, 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „referenta„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ

Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„, 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „referenta„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ
Prvi346