29. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.2.2024. do 30.4.2024.
Javni poziv za prijavu programa i projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini
Prihvatljivi prijavitelji jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije
29. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.2.2024. do 30.3.2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini.
27. 2. 2024.
Mjera 1. Gospodarske manifestacije za promociju gospodarstva
27. 2. 2024.
Mjera 2.Gospodarske manifestacije u poljoprivredi
27. 2. 2024.
Mjera 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 4. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive
27. 2. 2024.
Mjera 1.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ
27. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 27.2.2024. do 13.3.2024.
Javni poziv za financiranje promicanja i razvoja kulturnih sadržaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji putem elektroničkih medija u 2024. godini
Prihvatljivi prijavitelji su nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija – mrežni (web) portali na području gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije
22. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.2.2024. do 25.3.2024.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. godinu
21. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 21.2.2024. do 6.3.2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije za razvoj otoka SDŽ
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije razvoja otoka Splitsko-dalmatinske županije - dopuna Planu razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027.
19. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 19.2.2024. do 20.3.2024.
Natječaj za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, umjetničke organizacije i samostalni umjetnici
19. 2. 2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2024. godini
19. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 19.2.2024. do 20.3.2024.
Natječaj za financiranje projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi u 2024. godini
16. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 16.2.2024. do 18.3.2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
12. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.2.2024. do 15.3.2024.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2024. godini
12. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.2.2024. do 27.2.2024.
Natječaj za stipendiranje mladih nadarenih sportaša u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: sportski klubovi
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 1.10.2024.
POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove u kulturi, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 30.4.2024.
JAVNI POZIV za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 30.4.2024.
JAVNI POZIV za opremanje ustanova u kulturi u 2024. godini na području Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi su prijavitelji ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije
2. 2. 2024.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2024. g.
123