4. 9. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke), Grad Omiš
1. 9. 2023.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinske županiju u 2023. godini
1. 9. 2023.
Rezultati Javnog poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
25. 8. 2023.
Rezultati Javnog poziva udrugama građana i turističkim zajednicama SDŽ na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2023.
26. 7. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža
25. 7. 2023.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa sufinanciranja projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
20. 7. 2023.
Program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
14. 7. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
11. 7. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (spilja Osejava), ugostiteljske terase (štekata) i plaže na dijelu k.o. Kotišina
5. 7. 2023.
Rezultati javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2023. g.
28. 6. 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
21. 6. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
2. 5. 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
26. 4. 2023.
REZULTATI Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2023. g.
25. 4. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad
6. 4. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023.godinu
17. 3. 2023.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
15. 2. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Grad Hvar
7. 2. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstava iz programa potpore događajima u turizmu od interesa za SDŽ u 2023. godinu
1. 2. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu – istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš
26. 1. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Omiš, predio Garma-Ravnice, Grad Omiš
245Zadnji