22. 8. 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu
1. 8. 2022.
REZULTATI Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2022. g.
5. 7. 2022.
Rezultati Javnog poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području Splitsko-dalmatinske županije
1. 7. 2022.
Rezultati Natječaja za financiranje projekata iz Programa potpore događajima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini
29. 6. 2022.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije
21. 6. 2022.
Rezultati Natječaja za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ u 2022.godini.
19. 5. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Meteor, Grad Makarska
11. 5. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
4. 5. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o Grohote, predio Tatinja, Općina Šolta
22. 4. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna
15. 4. 2022.
NATJEČAJ za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2022.g.
7. 4. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Grad Hvar
5. 4. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska
4. 4. 2022.
JAVNI POZIV na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području SDŽ za 2022. g.
10. 3. 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini
10. 3. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu – istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš
28. 2. 2022.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini
16. 2. 2022.
NATJEČAJ za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ u 2022. godini (rok do 18.03.2022.)
3. 2. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac, Grad Makarska
18. 1. 2022.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Postira, predio Punta, Općina Postira
20. 12. 2021.
REZULTATI Natječaja udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko – dalmatinske županije za 2021. g.
135Zadnji