20. 2. 2023.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjera 8.2 i 8.4
17. 11. 2022.
Javni poziv za iskazivanje interesa za provedbu programa poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
14. 11. 2022.
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za dodjelu bespovratnih sredstva iz Programa sufinanciranja troškova javnog prijevoza vlakom redovnih studenata s prebivalištem na području SDŽ
8. 11. 2022.
Odluka o poništenju Javnog poziva za iskazivanje interesa za provedbu Programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganj
4. 11. 2022.
Rezultati po javnom pozivu iz Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2022.
27. 10. 2022.
Obavijest o rezultatima Javnih poziva za Mjeru 7, Mjeru 8, Podmjera 8.1 i Mjeru 13. Programa razvoja i poljoprivrede i ruralnog razvoja SDŽ
3. 10. 2022.
JAVNI POZIV za Mjeru 5. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2022. g.
29. 9. 2022.
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa Iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2025., za 2022. g.
29. 9. 2022.
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2022.-2023.
23. 9. 2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izvedbe sustava za navodnjavanje na području SDŽ za 2022. g.
7. 9. 2022.
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINAI\ICIRANJE POTICANJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA IZ EU FONDOVA U PODRUČJIMA U KOJIMA NEPOSTOJI KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA
7. 9. 2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora sukladno Programu sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko dalmatinske županije
6. 9. 2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore projektima putem subvencioniranja kamate kredita za 2022. g.
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV za potpore iz Mjere 11., 12. i 13. -sektor ribarstva i akvakulture
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV Mjera 7. Potpora radu Lokalnih akcijskih grupa
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV Mjere 8.,Podmjera 8.1 Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području SDŽ za 2022. g.
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV za Mjeru 4. posebne mjere pomoći za sektor stočarstva-potpora preradi mlijeka na OPG-u, na području SDŽ za 2022. g.
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV za Mjeru 3. potpora pomoći plaćanja kupljenih kupona za rad sezonskih nezaposlenih radnika u poljoprivredi na OPG-a, na području SDŽ za 2022. g.
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV za Mjeru 2. potpore pomoći plaćanja zakupnine/najma na otvorenim tržnicama/tržnim centrima za OPG-a, na području SDŽ za 2022. g.
5. 9. 2022.
JAVNI POZIV za Mjeru 1. potpore pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane Knjigovodstvenih servisa za OPG-a na području SDŽ za 2022. g.
Prvi246Zadnji