4. 3. 2019.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2019. godini
22. 2. 2019.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2019. g.
22. 2. 2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
15. 2. 2019.
Natječaj za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2019. godini
5. 2. 2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Pučišća predio uvala Luke, Općina Pučišća
30. 1. 2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja akvakulture, marikulture i uzgajališta na dijelu k.o. Gornje Selo predio uvala Vela Luka, otok Šolta
14. 1. 2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split
2. 11. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget, predio ispred kampa Belvedere, Općina Seget
12. 10. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari , Općina Gradac
13. 9. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - privezišta na dijelu k.o. Podstrana predio ispred hotela Lav, Općina Podstrana
5. 9. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka Općina Sućuraj
28. 8. 2018.
Rezultati Javnog poziva udrugama građana i turističkim zajednicama SDŽ na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpora turističkim manifestacijama i udrugama za 2018. g.
2. 8. 2018.
Rezultati - Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. g.
13. 7. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarskog korištenje luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Pitve, predio uvale Porat i Mostir, otok Šćedro
28. 6. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma -marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica, Općina Tučepi
21. 6. 2018.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
25. 4. 2018.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „Viši stručni suradnik/ica za pravna pitanja“
4. 4. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat
8. 3. 2018.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2018.
8. 3. 2018.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa poticanja organizacija turističkih manifestacija i projekata od interesa za SDŽ za 2018. (otvoreni tip natječaja)
2. 3. 2018.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2018. g.
Prvi468Zadnji