2. 3. 2018.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2018. g.
1. 3. 2018.
Javni poziv gradovima i općinama za iskazivanje interesa za partnerstvo u provedbi I. faze projekta "Uređenje staza u funkciji aktivnog turizma na području zaleđa SDŽ"
23. 2. 2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. godinu
1. 2. 2018.
Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama SDŽ na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa potpore turističkom manifestacijama i udrugama za 2018.(do 05. ožujka 2018.)
26. 1. 2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-sportske luke, na djelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić, Grad Kaštela
9. 10. 2017.
Javni ograničeni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanaciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2017.
29. 8. 2017.
Javni poziv udrugama za dostavu prijedloga člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
18. 7. 2017.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
21. 6. 2017.
Rezultati - Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2017. godinu namijenjenih uređenju, izgradnji i održavanju pomorskog dobra (Aktivnost – Projekti lokalne samouprave)
21. 6. 2017.
Rezultati – Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županiji
8. 6. 2017.
Rezultati Javnog poziva udrugama građana i turističkim zajednicama SDŽ na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpora turističkim manifestacijama i udrugama za 2017.
22. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
17. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko- dalmatinske županije za 2017. godinu
8. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017.
1. 2. 2017.
Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2017.
14. 10. 2016.
Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribogojilišta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula
14. 10. 2016.
Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče - Milna, otok Hvar
14. 10. 2016.
Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Sutivan, predio uvala Stipanska
2. 9. 2016.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
2. 9. 2016.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za Program podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije u 2016. godini
29. 6. 2016.
Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja, Općina Selca
Prvi579Zadnji