Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja 

Klasa: 112-01/12-01/11 
Urbroj: 2181/1-03-01-12-29 
Split, 31. listopada 2012. 

POZIV KANDIDATIMA NA PRETHODNU PROVJERU 
ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama„ broj 106/12 od 26. rujna 2012. godine za prijam u službu na radno mjesto 

„SAVJETNIK“ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Ispostava Solin Splitsko- dalmatinske županije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 


pozivaju se slijedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te koji su podnijeli potpunu dokumentaciju:

1. SANJA UVODIĆ 
2. RENATA SESARTIĆ 
3. VEDRANA MALENICA 
4. GORAN PODNAR 
5. FRANE KOVIĆ 
6. ANA TEKLIĆ 
7. SILVANA PARLOV 
8. IVANA PODRUG 
9. DIJANA ŽAJA 
10. BRANIMIR VIALI 
11. LJILJANA ŠODA 
12. VEDRANA OROŠNJAK 

                                                                 Predsjednik Povjerenstva za 
                                                                      provedbu Natječaja: 

                                                                   Marija Paro, dipl. ing. građ.