21. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 21.5.2024. do 31.12.2024.
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno "Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u SDŽ"
10. 4. 2024.
Prijave na natječaj traju od 10.4.2024. do 30.6.2024.
JAVNI POZIV za bespovratna sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području SDŽ Proračunsko razdoblje 2024.-2026.
12. 6. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.6.2024. do 27.6.2024.
Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije na neodređeno vrijeme
7. 6. 2024.
Prijave na natječaj traju od 7.6.2024. do 17.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu
Viši stručni suradnik za kulturu, tehničku kulturu i vjerske zajednice - 1 izvršitelj (mjesto rada: Split)
7. 6. 2024.
Prijave na natječaj traju od 7.6.2024. do 17.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu
Viši referent za kulturu, tehničku kulturu i vjerske zajednice – vježbenik i Viši stručni suradnik za sport -vježbenik
3. 6. 2024.
Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole školske godine 2024./2025.
29. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.5.2024. do 6.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja
29. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.5.2024. do 6.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prosvjetu
Samostalni upravni referent za prosvjetu - Solin, Viši stručni suradnik za projekte i financiranje korisnika - Split i Viši stručni suradnik za poslove planiranja, upravljanja i kontrole sredstava - Split
29. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.5.2024. do 6.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu – Samostalni upravni referent za gospodarstvo - vježbenik - Solin
29. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.5.2024. do 6.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prosvjetu – Viši referent za prosvjetu - vježbenik
27. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
27. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Lučica, Općina Milna
27. 5. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ za 2024. g.
20. 5. 2024.
Rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2024. g.
20. 5. 2024.
Rezultati Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjere 8.3. i 8.4.
15. 5. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Stari Grad, predio Račice
15. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 15.5.2024. do 14.6.2024.
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godinu
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Lučica, Općina Milna
8. 5. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.5.2024. do 1.6.2024.
JAVNI POZIV za revitalizaciju knjižnica od posebnog značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2024. godini
Prihvatljivi su prijavitelji vjerske zajednice
26. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža
1234