2. 7. 2024.
Prijave na natječaj traju od 2.7.2024. do 1.8.2024.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore temeljem Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ (2020.-2025.) za 2024.
17. 6. 2024.
Prijave na natječaj traju od 17.6.2024. do 17.7.2024.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sustavnog gospodarenja energijom na području SDŽ 2022.-2025. za 2024.
10. 4. 2024.
Prijave na natječaj traju od 10.4.2024. do 30.6.2024.
JAVNI POZIV za bespovratna sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području SDŽ Proračunsko razdoblje 2024.-2026.
23. 7. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma na dijelu k.o. Duće, Grad Omiš
18. 7. 2024.
Rezultati Natječaja za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
(udruge, umjetničke organizacije i samostalni umjetnici)
15. 7. 2024.
Prijave na natječaj traju od 15.7.2024. do 31.8.2024.
JAVNI POZIV za pripremu i izgradnju spomen obilježja zaslužnim građanima i skupinama u 2024. godini
Pravo prijave na Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici, vjerske zajednice i neprofitne organizacije
15. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
12. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2024.godinu
8. 7. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio Punta, Grad Omiš
5. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa razvoja turističkih zajednica na području SDŽ u 2024. g.
4. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. g.
4. 7. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za luku posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Kaštel Sućurac, predio Sokolana
3. 7. 2024.
Prijave na natječaj traju od 3.7.2024. do 11.7.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove - Referent-1. vrsta za ENekretnine
3. 7. 2024.
Prijave na natječaj traju od 3.7.2024. do 11.7.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove - Savjetnik za izgradnju
28. 6. 2024.
Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije
28. 6. 2024.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024.
26. 6. 2024.
JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH
25. 6. 2024.
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi u 2024. g.
24. 6. 2024.
Rezultati Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga
12. 6. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.6.2024. do 27.6.2024.
Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije na neodređeno vrijeme
7. 6. 2024.
Prijave na natječaj traju od 7.6.2024. do 17.6.2024.
Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu
Viši stručni suradnik za kulturu, tehničku kulturu i vjerske zajednice - 1 izvršitelj (mjesto rada: Split)
123