Poziv za intervju

 
       REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
 Povjerenstvo za provedbu natječaja


Klasa: 112-01/13-01/02
Urbroj: 2181/1-03-13-31
Split, 28. veljače 2013.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja objavljenog  u „Narodnim novinama„ broj 11/13 od 25. siječnja 2013. godine, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu, na web stranici www.dalmacija.hr i na oglasnoj ploči SDŽ, imenovano Rješenjem pročelnika Ureda župana, Klasa:112-01/13-01/02, Urbroj: 2181/1-03-01-13-02 od 29. siječnja 2013. godine, radi prijama u službu za obavljanje poslova radnog mjesta „viši stručni suradnik – programer„ - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme u Ured župana Splitsko-dalmatinske županije upućuje


POZIV ZA INTERVJU

koji će se održati dana 04. ožujka 2013. (ponedjeljak)  u Dvorani za sastanke, Split Domovinskog rata 2/IV i to prema slijedećem rasporedu:
1.    FRANE BEBIĆ             9.00 sati
2.    HELENA KROG           9.15 sati
3.    ANTE ŠKARICA          9.30 sati
4.    ANTE TOPIĆ               9.45 sati                                              Predsjednik povjerenstva:

                                              Damir Brčić, mag. ing. ele.