Poziv za održavanje prezentacije aplikacije

SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa:112-01/13-01/02
Urbroj: 2181/1-03-13-30
Split, 20. veljače 2013.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja objavljenog u „Narodnim novinama„ broj 11/13  od 25. siječnja 2013. godine, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu, na web stranici www.dalmacija.hr i na oglasnoj ploči SDŽ, imenovano Rješenjem pročelnika Ureda župana, Klasa:112-01/13-01/02,  Urbroj: 2181/1-03-01-13-02 od 29. siječnja 2013. godine, radi prijama u službu  za obavljanje poslova radnog mjesta „viši stručni suradnik – programer„  - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u Ured župana Splitsko-dalmatinske županije, upućuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE
PREZENTACIJE APLIKACIJE

Koje će se održati dana 26. veljače 2013. (utorak) u Dvorani za sastanke, Split Domovinskog rata 2/IV i to prema  slijedećem rasporedu:

1. FRANE BEBIĆ              9.00 sati
2. HELENA KROG            9.30 sati
3. ANTE ŠKARICA          10.00 sati
4. ANTE TOPIĆ               10.30 sati                        Predsjednik Povjerenstva


                         Damir Brčić, mag.ing.ele.