Župan Blaženko Boban organizirao još jedan sastanak s čelnicima lokalne samouprave

Danas je u konferencijskoj dvorani Senata Sveučilišta u Splitu “Don Frane Bulić”, u Sveučilišnoj knjižnici, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upiličio radni sastanak sa svim gradonačelnicima gradova i načelnicima općina s područja SDŽ.

Uz ostale govornike na današnjem susretu s čelnicima lokalne samouprave, okupljenima se obratio ministar državne imovine Mario Banožić i drugi izvjestitelji po točkama dnevnog reda: Momir Karin, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, dr. Krešimir Dolić, zamjenik ravnatelja KBC Split, Darko Gavrić, pročelnika HGSS – Stanice Split, Željko Grubišić, ravnatelj Crvenog križa SDŽ, te županijski pročelnici Tomislav Đonlić i Stipe Čogelja.

Nakon potpisivanja ugovora o darovanju zemljišta, između načelnika općine Nerežišća, Svemira Obilinovića i ministra državne imovine Banožića, nastavilo se raspravljati o suradnji gradonačelnika i načelnika s Ministarstvom državne imovine.

Župan Boban je iskazao zadovoljstvo dolaskom svih gradonačelnika i gradonačelnica, načelnika i načelnica ili njihovih zamjenika i zamjenica, te je novinarima predstavio dnevni red današnjeg sastanka, kratko obrazlažući svaku temu o kojoj će danas biti govora.

Ministar državne imovine Mario Banožić je  kazao što je to, današnjim ugovorom, zapravo Republika Hrvatska „dala“ općini Nerežišće, te je na kraju današnji sastanak ocijenio izuzetno korisnim: - Ugovor o darivanju odnosi se na česticu površine 4.700 četvornih metara, vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Riječ je o parku Borići gdje općina Nerežišće ima plan urediti prostor za rekreativni sadržaj. Obveza općine je u roku pet godina privesti darovani prostor namjeni – kazao je ministar Banožić, dodajući da u Ministarstvu postoji više od 2.800 zahtjeva, koji stoje zbog nekoga nedostajućega dokumenta. – Kako bismo taj proces priveli kraju, ovakvi sastanci nam služe da iz prve ruke kažemo čelnicima lokalne samouprave što im još nedostaje u pojedinom predmetu, te da ih upozorimo na zakonske rokove koji ističu do konca ove godine. Nakon toga, radi se na Registru državne imovine i Registru projekata lokalne samouprave te će se samo tako moći rješavati pojedini predmeti, što podrazumijeva dodatni angažman stručnjaka koji će lokalnoj samoupravi pomagati u izradi prihvatljivih projekata – kazao je ministar Banožić.

Načelnik Nerežišća, Svemir Obilinović  je zahvalio županu na uspješnoj organizaciji još jednog, sada već tradicionalnog druženja čelnika lokalne samouprave sa županom i njegovim suradnicima, županijskim pročelnicima i službenicima, te je vezano za potpisivanje današnjeg ugovora o darovanju 4.700 četvornih metara zemljišta kazao: - Zahvaljujem ministru Banožiću i županu Bobanu što su brzo reagirali na naš zahtjev i zaključke OV Nerežišće o potrebi darovanja ove čestice zemljišta, što će nam omogućiti pokretanje postupka nabave za projektiranje, te da nakon toga, zajedno sa županijom, i uz pomoć EU fondova, krenemo u realizaciju projekta izgradnje športskog centra i preuređenja postojećeg parka.

Tijekom današnjeg sastanka je razmotren je i prijedlog suradnje KBC Split s gradovima i općinama SDŽ, kako su ga predložili dr. Krešimir Dolić, zamjenik ravnatelja KBC Split i župan Boban. Ukratko, zamjenik ravnatelja KBC-a Dolić je, naglašavajući kako je „KBC Split strateški najvažnija zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj s obzirom na broj osoba koje gravitiraju prema našem centru, a sredstava za nabavu nove opreme nemamo“, danas čelnicima lokalne samouprave predstavio mogućnost sufinanciranja potrebne opreme za bolju svekoliku bolničku skrb za hrvatske branitelje s područja Splitsko-dalmatinske županije, što je inicijativa vijećnika u Gradskog Vijeća Grada Splita, Bože Zadre.

O smjernicama za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja govorio je Momir Karin, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, koji je naglasio potrebu ovakve koordinacije s čelnicima lokalne samouprave, koji najbolje znaju što je racionalno i samoodrživo upravljanje školskim objektima na području njihove jedinice lokalne samouprave. - Izrada nove Mreže školskih ustanova je preduvjet ostvarenja prava svakog djeteta na području RH  na dostupnost škola Zakonom je predviđeno da osnivači predlažu Mrežu škola, a Ministarstvo će operativno pomagati i pripremiti  potrebne preduvjete – kazao je Karin. O potrebi usvajanja ovoga strateškog dokumenta iz područja obrazovanja je govorio i Tomislav Đonlić, pročelnik županijskog UO za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.

Operativni plan razvoja ciklo-turizma u SDŽ  predstavio je Stipe Čogelja, županijski pročelnik UO za turizam i pomorstvo.

O potrebi i modelima suradnje lokalne i područne samouprave s Hrvatskom gorskom službom spašavanja govorio je Darko Gavrić, pročelnik HGSS – Stanica Split.

Zanimljivu ideju izgradnje igrališta za rekreaciju građana i opremanje od strane Splitsko-dalmatinske županije i Crvenog križa SDŽ, gradonačelnicima i načelnicima je predstavio Željko Grubišić, ravnatelj Crvenog križa SDŽ. Na kraju su se okupljeni gradonačelnici i načelnici podijelili u grupe, ovisno o području potreba i iskazanog interesa, te su imali prigodu uputiti dodatna pitanja ministru Banožiću, pomoćniku ministra Karinu, županu i županijskim pročelnicima.