Župan Boban donio odluku o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode za park-šumu Marjan

Župan Boban je danas donio Odluku o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode za park-šumu Marjan. 

Učinio je to nakon jučerašnjeg zahtjeva gradonačelnika Andre Kstulovića Opare, nakon izlaska na teren i konzultacije sa stručnjacima Hrvatskog šumarskog instituta i ravnateljem JU Park-šuma Marjan.

Na temelju člana 6., stavka 1 Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, a u skladu s člankom 32. statuta Splitsko-dalmatinske županije, danas 5. veljače 2019. donio sam odluku o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode uzrokovane pojavama uništenja drvenaste vegetacije tijekom 2018. i 2019. na području gradskih kotareva Meje, Varoš i Spinut, na lokalitetu Park šuma Marjan u gradu Splitu. Ovo znači da temeljem ove odluke sve nadležne institucije moraju napraviti maksimum da se spriječi stvarna elementarna nepogoda u Park šumi Marjan. Županija je spremna sudjelovati u aktivnostima koje temeljem ove odluke pokrene Grad Split kao nadležno tijelo, odnosno koordinator i voditelj svih aktivnosti, ali i sve sastavnice Grada poput Civilne zaštite. Stručne službe Županije su po ovom pitanju na punom raspolaganju Gradu Splitu – kazao je župan. Župan je  izrazio nadu da će se dio marjanske šume ipak spasiti. – Gdje se god zbog bolesti ili fizičkih intervencija događaju uništenja vrijednih zelenih površina, tu kao društvo moramo reagirati bez oklijevanja. Prostore poput našeg Marjana i drugih zelenih oaza u Dalmaciji smo naslijedili od predaka i takve moramo sačuvati za buduće naraštaje. To znači da se zaista mora učiniti sve što je u našoj moći da se očuva marjanska šuma, ali i da iz ovog tužnog primjera naučimo kako da nam se slične stvari na drugim lokacijama ne događaju u budućnosti. Iskreno se nadam da će po pitanju ovog nametnika struka na nacionalnom nivou iznaći rješenje. Ne bi bilo dobro da se zelenoj oazi najlipšeg grada na svitu dogodi kataklizma – kazao nam je župan.

– Osim zahtjeva gradonačelnika Splita također smo imali mišljenja i nalaze Hrvatskog šumarskog instituta i mišljenje JU Park-šume Marjan. Nakon izlaska na teren donijeli smo prijedlog odluke koju smo usuglasili s Povjerenstvom te smo predložili županu donošenje odluke – kazao je Martin Bućan, tajnik Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18) Župan Splitskodalmatinske županije dana 5. veljače 2019., donosi

O D L U K U

o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode na području gradskih kotareva: Meje, Varoš i Spinut - lokalitet Park šuma Marjan Grada Splita

Članak 1. Proglašavam izravnu opasnost od nastanka elementarne nepogode uzrokovane pojavom potkornjaka na području gradskih kotareva: Meje, Varoš i Spinut - lokalitet Park šuma Marjan Grada Splita, tijekom 2018/2019 godine, uslijed čega je ugrožena drvenasta vegetacija na tom području.

Članak 2. Zadužuju se Grad Split i sve nadležne ustanove i institucije provesti potrebne mjere zaštite kako bi se spriječio nastanak elementarne nepogode odnosno daljnje uništenje drvenaste vegetacije - lokalitet Park šuma Marjan.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“. KLASA: 361-07/19-01/02 URBROJ: 2181/01-19-2

Split, 5. veljače 2019.

Ž U P A N

Blaženko Boban, v.r. 

 

https://dalmacija.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?language=hr-HR&EntryId=4830&Command=Core_Download&PortalId=0&TabId=313