Ministar Goran Marić i župan Boban razgovarali o aktiviranju državne imovine u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ministar državne imovine dr. Goran Marić nastavlja praksu rješavanja problema izvan ureda,  "na licu mjesta“.  Danas je ministar u zgradi Splitsko-dalmatinske županije održao radni sastanak sa županom Blaženkom Bobanom, i njegovim suradnicima: zamjenikom župana Antom Šošićem, pročelnikom upravnog odjela za pomorstvo i turizam, Stipom Čogeljom i Vicom Mihanovićem, ravnateljem Lučke uprave Split.

Bilo je riječi o konkretnoj primjeni  Zakona o upravljanju državnom imovinom i o suradnji Ministarstva državne imovine s jedinicama područne samouprave, neriješenim zahtjevima i zapuštenoj imovini na području županija. Spomenuti zakon je prije svega u funkciji decentralizacije ovlasti središnje vlasti i počiva na  načelu supsidijarnosti, tj. da viša razina vlasti ne radi ono što mogu učiniti niže razine vlasti. Veliki potencijal gospodarskog rasta, zaposlenosti, proračunskih prihoda jedinica regionalne i lokalne samouprave kao i Državnog proračuna u velikoj mjeri se temelji na aktiviranju zapuštene, u nekim slučajevima i opustošene imovine.