U županiji predstavljen projekt "Pomorsko je dobro"

Danas je župan Blaženko Boban sa suradnicima javnosti predstavio još jedan značajan županijski projekt, „Pomorsko je dobro“, koji se odnosi na transparentno i učinkovito upravljanje te zaštitu pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.

-Imali smo priliku prezentirati web aplikaciju koja je izuzetno važna, uz želju sviju nas da pomorsko dobro zaštitimo za buduća pokoljenja. Da bismo to mogli potrebno je da svaki građanin stavi se u funkciju zaštite pomorskog dobra, mora, priobalja i otoka. Ovom aplikacijom svaki građanin moći će u svakom trenutku, u realnom vremenu, na bilo kojoj  lokaciji na našem području, prijaviti svako devastiranje koje će biti proslijeđeno nadležnim službama na postupanje. Apeliram na naše sugrađane da koriste ovu aplikaciju, te da i sami aktivno sudjeluju u zaštiti našega zajedničkoga dobra – kazao je u izjavi za novinare župan Boban.

Pročelnik županijskog upravnog odjela za pomorstvo i turizam, Stipe Čogelja je pojasnio zbog čega su se u odjelu odlučili na ovakav projekt: -Čitavi set informacija predstavljen je na jednostavan način sa ključnim pitanjima koja će građanima omogućiti ne samo da prijavi devastaciju pomorskog dobra, već da se i upozna sa svim mikro-lokacijama. Do sada smo imali puno pitanja i nažalost većini je pojam pomorskog dobra bio obavijen velom tajne, ne znajući  je li njime gospodari država, grad ili županija. Ovom aplikacijom pojasnili smo sve nejasnoće.

Matea Dorčić, voditeljica pododsjeka u odjelu za pomorstvo i turizam o projektu je kazala: -Projekt „Pomorsko je dobro“ prije svega je informativno edukativnog sadržaja sa ciljem uključivanja što većeg broja korisnika. Želja nam je olakšati komunikaciju sa građanima da na direktan, dostupan i transparentan način prijave svoje sumnje i nedoumice, kao i bilo kakve oblike devastacije na pomorskom dobru.

Splitsko-dalmatinska županija je teritorijalno najveća morska županija s površinom koja zauzima trećinu teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Implementacijom ovoga projekta, Splitsko-dalmatinska županija postaje prva i za sada jedina županija na području RH s javnim, on-line digitalnim registrom svih koncesija i koncesijskih odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Građani će o svemu moći više informacija naći na stranicama https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr . U projektu su sudjelovale sve pomorske jedinice lokalne samouprave, 22 grada i 10 općina, dostavom podataka o izdanim koncesijskim odobrenjima koja su u njihovoj nadležnosti. Digitalni pretraživač obuhvaća 1418 mikro-lokacija koncesija i koncesijskih odobrenja na području naše županije. Porukom „Aktiviraj se!“, građani su pozvani da sudjeluju u zaštiti zajedničkog pomorskog dobra.