Napravljen prvi korak prema učinkovitijoj koordinaciji i upravljanju pomorskim dobrom u Splitsko dalmatinskoj županiji

Prvi put nakon što je kreiran portal "Pomorsko je dobro", koji je po svojim karakteristikama i mogućnostima inovativan i prvi takav u Hrvatskoj, u prostorima Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) održan je radni sastanak koji predstavlja prvi korak ka učinkovitijoj koordinaciji i suradnji svih institucija uključenih u očuvanje i upravljanje pomorskim dobrom.

Na sastanku je prezentiran projekt i novoosnovani web portal "Pomorsko je dobro" (https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/) kojeg provodi Upravni odjel za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije kojim je građanima omogućen uvid u sve koncesije i koncesijska odobrenja na području SDŽ, a putem online obrasca koji se direktno prosljeđuje nadležnim inspekcijama, i mogućnost prijave nezakonitosti, zloupotrebe ili devastacije pomorskog dobra ukoliko o takvim radnjama imaju saznanja. Na sastanku, koji je održan točno mjesec dana od početka rada portala, iznesen je podatak da su u tom periodu na portalu zabilježene 22 prijave devastacije pomorskog dobra, od kojih se najveći broj odnosi na neovlaštene radove i ilegalno odlaganje građevinskog otpada.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Građevinske inspekcije, Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Lučke kapetanije, Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije, Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Crvenog križa i Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Na sastanku je dogovoreno da će se sve institucije koje su uključene u odgovorno upravljanje pomorskim dobrom umrežiti kroz Geografski informacijski sustav (GIS) sustav koji će uskoro također biti online na stranicama Splitsko-dalmatinske županije i web portalu "Pomorsko je dobro", zajednički izlazak na teren te ubuduće redovno, kvartalno održavanje ovakvih koordinacijskih sastanaka.