Županija raspisala natječaj "Pomorska baština"

Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ), Upravni odjel za turizam i pomorstvo, danas je raspisao natječaj "Pomorska baština" za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite
i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ u 2019. godini. Predmet natječaja je promocija, zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta "Pomorsko je dobro".

Natječaj je objavljen do 26.4.2019. na stranici www.dalmacija.hr , a pravo prijave imaju udruge, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke zajednice, javne ustanove, trgovačka društva i obrti koji su prijavljeni na području Splitsko-dalmatinske županije.


Ciljevi Natječaja „Pomorska baština“ su:

- stvoriti ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva,

- promocija projekta "Pomorsko je dobro",
- očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva,
- promicati znanstvena postignuća i znanstvena istraživanja u području pomorstva,
- promicati povijesne i prirodne vrijednosti i pomorsku baštinu Splitsko – dalmatinske županije,
- siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura,
- poticanje primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša tesmanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata,
- međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafati),
- objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje,
- očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva i
- edukacija lokalnog stanovništva.


Cjeloviti natječaj i kriteriji odabira mogu se preuzeti na linku:

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/17067/natjecaj-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-razvoja-zastite-i-valorizacjie-pomorske-bastine-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-u-2019-godini.