Izložba božićnih jaslica učenika splitske srednje škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Gosti, posjetitelji i zaposlenici iz zgrade Splitsko-dalmatinske županije i porezne uprave imaju prigodu ovih dana, u ulaznom atriju Županije, razgledati izložbu radova naših srednjoškolaca iz Srednje škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, koji su se potrudili da u predbožićnom ozračju, izlože više betlehemskih jaslica, izrađenih materijalima koje koriste u nastavi. Zanimljivi učenički radovi su izloženi u zgradi županije na poziv župana Blaženka Bobana i pročelnika UO za prosvjetu, kluturu, šport i tehničku kulturu, Tomislava Đonlića.

Božićne jaslice se mogu razgledati do blagdana Sveta tri kralja.