Potpisan ugovor o  sufinanciranju poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin

Danas (ponedjeljak) us u prostorima splitskog Vodovoda i kanalizacije, ministar zaštite okoliša i energetike RH Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta, potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”.

Svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovali su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević te načelnici općine Klis Jakov Vetma, Dugopolje Perica Bosančić i Podstrana Mladen Bartulović.

Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju, kreće realizacija velikog infrastrukturnog projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” ukupne vrijednosti gotovo 1,8 milijardi kuna, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 68,71 % (975.315.032,88 kn) će se financirati bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama, gradovima Splitom i Solinom te općinama Klis, Dugopolje i Podstrana. Ukupno trajanje realizacije projekta je četiri godine, odnosno razdoblje od 2019. do 2023. godine.

- U Splitsko-dalmatinsku županiju smo posljednjih nekoliko godina usmjerili najveći dio sredstava, petinu ukupnog novca na razini države za ovakve projekte - rekao je Ćorić, dodajući: - Svi ovi projekti su poruka i onima koji govore o krizi. Ne da nema krize, nego treba tražiti način kako izvesti sve do 2023. A građevinski sektor će dati veliki obol rastu. Jedini postulat nam je interes građana, svima nam treba biti to na pameti i onda nema problema - naglasio je u uvodnoj riječi ministar Ćorić.

-Kada govorimo o ovom projektu trebamo znati da je riječ je o bazenu od gotovo 400 tisuća građana gdje će tri uređaja riješiti pročišćavanje vode – kazao je direktor Hrvatskih voda Đuroković, te je istaknuo: - Izgradit će se i rekonstruirati 350 kilometara kanalizacijskih kolektora, te 190 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, pa možemo reći da je riječ o jednom velikom građevinskom zahvatu koji je izazov za sve, a posebno za građevinsku operativu.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara, ujedno po funkciji i predsjednik Skupštine Vodovoda i kanalizacije je istaknuo da je odrađen vrijedan posao: - Do 2023. godine spojit ćemo istočne dijelove grada, pa će Korešnica, Srinjine i Žrnovnica konačno imati reguliran i vodovod i kanalizaciju, pri čemu ćemo doći do tih željenih 99 posto spoja svih kućanstava. Kada tome pridodamo skoro potpisivanje ugovora za pročistač za vodu na Jadru onda možemo reći da ćemo u idućih nekoliko godina imati najkvalitetniju moguću opskrbu, ali i odvodnju u našem gradu i aglomeraciji – kazao je splitski gradonačelnik, te dodao: -Ovaj će projekt napraviti iskorak, promijenit će infrastrukturnu sliku i omogućiti sugrađanima kvalitetan život - rekao je Krstulović Opara, koji je najavio gužve zbog raskopanih cesta za vrijeme izvvođenja radova, ali da će građani sigurno imati strpljenja jer će znati da je to svima nama na korist.

Župan Blaženko Boban je izrazio zadovoljstvo ovim projektima u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će, podsjetio je, zajedno s projektom za Imotski, iznositi  5 milijardi kuna.

-Obično kažem da je pripremna faza barem 70 posto, izvođenje je lakše kad se krene. Ali, s obzirom na građevinsku operativu, nailazit ćemo na teškoće u realizaciji, zato će trebati dodatna snaga za privući i 'stisnuti' građevinare jer rokovi EU su nemilosrdni. Pred nama je veliki zadatak u operativnom smislu dovesti do kraja - upozorio je Boban.

-Priprema je gotova, provedba je u tijeku, natječaji se provode na području Kaštela i Trogira, a očekujemo koncem ovog mjeseca otvaranje ponuda čime bi se na tom području okončala javna nabava i započeli prvi iskopi. Što se tiče Splita i Solina, daleko smo došli u pripremi dokumentacije i već smo proveli djelom prethodna savjetovanja i kontrole EU. Činimo sve kako bi u ovoj godini realizirali sve tendere i započeli radove i na ovom području - pojasnio je direktor Vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta. -Izgradnjom mreže na području aglomeracije Split-Solin dobiva se 63 kilometara vodoopskrbne mreže i 124 kilometara u odvodnji. Važnost pročistača Stupe na TTTS-u je ta što će se njegovom realizacijom ispuniti obveze prema EU i dobiti ćemo čišće more i čišći okoliš kako RH ne bi bila penalizirana zbog neispunjenja uvijete od strane EU - reko je Šuta i dodao: -Osim pročistača Stupe radi se i nadogradnja na Divuljama drugog stupnja, te će se graditi novi pročistač na otoku Čiovu. Što se tiče grada Splita znamo da postoji niz crnih točaka koje se stvaraju za vrijeme većih kiša. Izgradit će se tako 7 retencijskih bazena kao i 5 kišnih preljeva, što je jako bitno za dugi grad u državi - kaže Šuta naglašavajući kako će se na lokaciji Visoka izgraditi nova vodosprema od 15 tisuća metara kubnih vode koja će osigurati dovoljnu autonomiju sustava vodoopskrbe u slučaju kvarova. Tu je i nadogradnja podmorskog ispusta u Stobreču za dodatnih 5 kilometara.

Treba dodati kako je potpisivanju ugovora o sufinanciranju aglomeracije prethodila složena administrativna procedura na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u okviru koje su i sve navedene jedinice lokalne samouprave dale suglasnost za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin”, o čemu su odluke donijela gradska, odnosno općinska vijeća.

Projekt uključuje dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje te nadogradnju postojećeg CUPOV-a Stupe s I. na II. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 275.000 ES) s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, kao i osiguravanja odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda. Uz veću priključenost na vodoopskrbni i sustav odvodnje, jedna od najznačajnijih dobrobiti projekta je očuvanje okoliša i čistije more na širem splitskom području.