OBAVIJEST - RAD SA STRANKAMA UPRAVNIH TIJELA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

O B A V I J E S T

O RADU UPRAVNIH TIJELA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U VEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

RAD SA STRANKAMA:

a) svi poslovi i komunikacija s građanima odvijat će se putem telefona ili elektroničkom poštom,

b) samo u iznimnim slučajevima ukoliko je neophodno i žurno građani će se primati u uredu i u terminu koji će biti dogovoren u telefonskom razgovoru ili e-mailom,

c) radno vrijeme Pisarnice (Vukovarska 1/prizemlje. Split) je svakim radnim danom od 8 – 14 sati

 

Web adresa Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

 

 1. Kabinet župana, telefon: 400-213;

e-mail: davor.pavic@dalmacija.hr; marija.ivandic@dalmacije.hr

 

 1. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja: telefon: 400-252;

e-mail: marija.cizmic@dalmacija.hr; vinka.javorcic@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju: telefon 400-060;

e-mail: diana.luetic@dalmacija.hr; marijana.vulas@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport: telefon: 400-222;

e-mail: tomislav.donlic@dalmacija.hr; marieta.seravic@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava: telefon: 300-122;

e-mail: damir.gabric@dalmacija.hr; ivanka.baran@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije; tel: 400-120;

e-mail: marija.vukovic@dalmacija.hr; marina.nenadic@dalmacija.hr

 

 1. Upravni odjel za turizam i pomorstvo, telefon: 400-282;

e-mail: stipe.cogelja@dalmacija.hr; ivana.zec@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, telefon: 400-130;

e-mail: mario.radevenjic@dalmacija.hr; ines.topic@dalmacija.hr

 

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoptivredu, telefon: 400-232,

e-mail: andelko.katavic@dalmacija.hr; nulija.bralic@dalmacija.hr

 

 1. Upravni odjel za financije, telefon: 400-272;

e-mail: sanja.viculin@dalmacija.hr; natali.zaninovic@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove, telefon: 400-212;

e-mail: damir.brcic@dalmacija.hr; dobra.sevo@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za opću upavu, telefon: 300-193;

e-mail: nediljka.vuko@dalmacija.hr; tonka.simundza@dalmacija.hr;

 

 1. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove; telefon: 300-152;

e-mail: haidis.siriscevic@dalmacija.hr; imovinska@dalmacija.hr;