U sklopu projekta PEPSEA uzorkovano more u Kaštelanskom zaljevu

U sklopu Projekta PEPSEA, Splitsko-dalmatinska županija provela je 12. svibnja s projektnim partnerima terensko istraživanje, odnosno prvo uzorkovanje površinske vode i vodenih stupaca na više lokacija u istočnom dijelu Kaštelanskog zaljeva. U okviru prvog izlaska na teren planirano je uzorkovanje vode za analizu tragova metala, hranjivih soli, organske tvari i sanitarne kvalitete mora. Uz to obavljena su i prva snimanja dronom. Dan je bio vrlo prikladan za uzorkovanje jer nije bilo vjetra tako da je omogućeno nesmetano uzorkovanje.

U prvom uzrokovanju sudjelovali su Ivan Marić i Ante Šiljeg sa Zadarskog Sveučilišta, a iz Šibenika s Instituta Ruđer Bošković Neven Cukrov i Marin Lovrić. Iz Splitsko-dalmatinske županije sudjelovali su Matea Dorčić i Frane Radelja djelatnici Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Marina Kaštela je za ovo uzorkovanje osigurala jedrilicu „Farska“ i skipera.

Za prvu postaju uzorkovanja izabrana je točka ispred Marine Kaštela. Na toj postaji uzorkovane su tri dubine (površina, 7m i 15 m). Na svakoj dubini uzet je uzorak vode za određivanje koncentracije hranjivih soli, tragova metala, žive, organske tvari i za procjenu sanitarne kvalitete mora. Uzorkovanje je snimljen s dronom a multiparametnom sondom EXO-2 izmjerene su fizičko kemijske parametre vodenog stupca. Uzorkovanje je nastavljeno prema unaprijed definiranom planu, uz obalu Kaštelanskog zaljeva u smjeru kazaljke na satu zaustavljajući se svakih cca 900 m za uzimanje uzorka. Na postajama KZ1, KZ5 i KZ12 uzorkovan je i srednji i pridneni sloj.

U sklopu Projekta PEPSEA, Splitsko-dalmatinska županija je sklopila Ugovor za nabavu usluge ispitivanja pilot lokacije te izradu modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora sa Zajednicom ponuditelja koju čine Institut Ruđer Bošković (Zagreb) te tvrtke Prehnit (Zagreb) i Tehnologije, inovacije i poduzetništvo (Zadar).

Riječ je o Ugovoru ukupne vrijednosti 1.437.500,00 kuna (s PDV-om) koji obuhvaća temeljitu analiza pilot lokacije – istočni dio Kaštelanskog zaljeva (temeljito istraživanje pilot lokacije zatvorenog dijela mora, izrada studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacije, razvoj 3D digitalnog modela pilot lokacije), izradu modela rizika onečišćenja mora i  izradu detaljnog plana nepredviđenih situacija (DCP) za pilot lokaciju.

Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution (PEPSEA) je projekt koji se provodi se iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska s ciljem povećanja stupnja zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja, zaštite načina života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvanja biološke raznolikosti jadranske regije. Ukupna vrijednost projekta je 2, 9 milijuna eura, dok budžet Splitsko-dalmatinske županije iznosi 513.418,00 eura.