Čestitka župana Bobana solinskom župniku mons. Ranku Vidoviću, novoimenovanom hvarskom biskupu

Papa Franjo imenovao je hvarskim biskupom don Ranka Vidovića, svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije, dosadašnjeg župnika i upravitelja Prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu i dekana solinskog dekanata, objavio je danas, u četvrtak 4. ožujka, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Marin Barišić u Nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu.

Župan Blaženko Boban je uputio prigodnu čestitku novom biskupu, mons. Vidoviću:

Vijest o imenovanju dekana solinskog dekanata, župnika i upravitelja Prasvetišta Gospe od Otoka, mons. Ranka Vidovića, hvarskim biskupom, primio sam  dvostruko:  kao župan Splitsko-dalmatinski radujem se i čestitam novoimenovanom biskupu, sretan što ćemo i dalje nastaviti surađivati.

Znam s kolikom predanošću je don Ranko ugrađivao sebe samoga, kako u izgradnju naše bazilike na koju možemo biti ponosni, tako i u izgradnju žive Crkve u našoj župi, u cijelom Solinu i solinskom dekanatu. Zato sam, kao vjernik župe Gospe od Otoka i dugogodišnji suradnik župnika Vidovića, istovremeno ponosan i radostan kao  svi Solinjani i Solinjanke, ali i pomalo tužan, jer se neki naši planovi, ovim imenovanjem mijenjaju. 

Iskreno hvala na svemu, dragi prijatelju don Ranko!

Tvoje bogato, pastoralno i svekoliko svećeničko iskustvo je jamstvo budućeg uspješnog djelovanja u službi vjernika naših otoka.

Molit ćemo ustrajno za Tebe, a naše zajedničke planove za budućnost prepuštamo Božjoj Providnosti - istaknuo je u čestitci župan Boban.

Don Ranko Vidović rođen je 6. svibnja 1961. u Vidonjama od roditelja pok. Gabrijela i pok. Anđe r. Ćerlek kao treće od jedanaestero djece. Nakon završene osnovne škole u Mliništu kod Metkovića, pohađa sjemenišnu gimnaziju u Splitu (1976.-1980.). Potom upisuje Teologiju u Splitu kao bogoslov Splitsko-makarske nadbiskupije. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Od 1986. do veljače 1988. vršio je službu župnog vikara u Kaštel Kambelovcu. Zatim preuzima službu župnika Župe Gospe od Milosrđa u Splitu gdje ostaje do 2014. godine. Te je godine imenovan župnikom i upraviteljem Prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu te dekanom Solinskog dekanata. Osim toga, u više saziva bio je članom nadbiskupijskoga prezbiterskoga i pastoralnog vijeća.