HRVATSKI MLADI DELEGAT PRI UJEDINJENIM NARODIMA NA PRIJEMU KOD ŽUPANA

Župan Blaženko Boban održao je danas prijem za izabranog Hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima u dvorani Splitsko-dalmatinske županije.  Mladi diplomirani pravnik Josip Perkušić prijavio se na Javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te nakon pisane provjere i intervjua pripala mu je čast zastupati mlade u Republici Hrvatskoj u najvećoj svjetskoj međunarodnoj organizaciji.

Njegove zadaće su prisustvovanje na sjednicama Opće skupštine UN-a, Ekonomskog i socijalnog vijeća i drugih odbora kojima je sadržaj rada usmjeren na pitanja mladih. Također, njegova je obaveza sve inicijative, strategije i ideje prenijeti civilnom sektoru koji se bavi pitanjima mladih.

Župan Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo što je baš predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije izabran za ovako visoku funkciju: „Do sada sam surađivao s Josipom aktivno u Županijskoj skupštini gdje su njegova izvješća i plan rada uvijek  bili prihvaćeni od cijele Skupštine uz puno podrške za rad i razvoj mladih u našem društvu. On je aktivan u radu s udrugama mladih, dobitnik rektorove nagrade i ponosan što baš on ima priliku aktivnije predstavljati i zagovarati mlade ne samo iz naše županije nego iz cijele Hrvatske.“

Josip Perkušić se zahvalio županu Blaženku Bobanu na prijemu i na dosadašnjoj podršci i odličnoj suradnji u radu s mladima: „Izrazito sam ponosan što sam izabran na dužnost hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima gdje ću imati priliku zastupati interese naše mlade, ali teško stvorene domovine Republike Hrvatske. To ću činiti u potpunosti angažirajući svoje znanje i iskustvo koje sam stekao u dosadašnjem radu s mladima.“