ISTRAŽIVANJE IVANIĆA JAME

U istraživanju su sudjelovali članovi društva «Špiljar» iz Splita, s kojim Ustanova ima dugoročnu suradnju na istraživanju speleoloških objekata u županiji. Jama je relativno pristupačna, jer je od ceste udaljena svega oko 100 metara. Izmjerena je dubina od 56 metara. Na toj su dubini, nažalost, kao i kod mnogih sličnih jama, nalaze se debele naslage smeća, pa konačna dubina jame nije mogla biti ustanovljena. Ovo je još jedan žalostan primjer bezumnog uništavanja neprocjenjivo bogate hrvatske prirodne baštine.