JORGE FUENTES MONZONIS-VILALLONGA, VODITELJ MISIJE OESS-A U REPUBLICI HRVATSKOJ KOD ŽUPANA ANTE SANADERA

Ovom prigodom Jorge Fuentes Monzonis-Vilallonga, voditelj Misije OESS-a   u  Republici  Hrvatskoj rekao je kako je oduševljen ljepotama Splita, te zahvalio splitsko-dalmatinskom županu na obećanoj suradnji i susretljivosti koju je pokazao prilikom posjeta djelatnika Područnog ureda OESS-a u Splitu. On je informirao splitsko-dalmatinskog župana o zadacima OESS-a -Organizacije za europsku sigurnost i suradnju općenito, te o njenim zadacima na prostoru Republike Hrvatske. Neka od pitanja kojima se Misija bavi je stanje u javnim medijima (te će se i danas susresti sa nekim novinarima s ovog područja), vladavina prava, povratak izbjeglica, reforma sudstva, ukratko ukupno stanje civilnog društva.

 Župan Ante Sanader čestitao je voditelju Misije OESS-a na izboru na odgovornu dužnost (nastupio je prije dva mjeseca) i poželio mu ugodan boravak u najvećoj hrvatskoj županiji. Splitsko-dalmatinski župan naglasio je kako smo mi u Hrvatskoj i u Županiji svjesni važnosti Misije OESS-a, te ih doživljavamo kao prijatelje i pomoć, posebno pri ulasku naše zemlje u Europsku Uniju. Jednako tako župan Ante Sanader iznio je neke činjenice vezane za prostor Županije, te naglasio kako su kod nas konstituirana vijeća nacionalnih manjina čije će predstavnike uskoro primiti. Sam Grad Split proslavio je 1700-ti rođendan, kazao je župan te dodao kako je i ovo činjenica koja pokazuje da je Split duboko ukorijenjen u mediteransku kulturu i europsku povijest. Ovo je grad duge tradicije i otvorenog duha, rekao je župan Ante Sanader.

   
                                                                                            Marijana Šundov