MINISTAR GOSPODARSTVA VUKELIĆ U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI