Na Fakultetu građevine i arhitekture održana osnivačka sjednica Partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja SD županije

Danas je u prostorima Fakulteta arhitekture i građevine u Splitu održana osnivačka sjednica Partnerskog Vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Nositelj izrade Plana je Splitsko-dalmatinska županija, a koordinator je Javna ustanova RERA.

Okupljenima su se kratkim prigodnim govorima obratili župan Blaženko Boban, zamjenik župana Ante Šošić i ravnatelj JU RERA-e Jozo Sarač. Svi su oni istaknuli važnost osnivanja Partnerskog vijeća u procesu izrade budućeg Plana razvoja SDŽ za 2021.-2027. godinu.

Prema sadržaju obuhvata, akti strateškog planiranja mogu biti od nacionalnog značaja, značaja za JLP(R)S, a mogu biti povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU i s korištenjem fondova EU - naglasio je u prezentaciji Ivan Samardžija, objašnjavajući metodologiju rada Partnerskog vijeća. Strategijom se određuju vizija i razvojni smjerovi, Plan se odnosi na posebne ciljeve, dok Program podrazumijeva mjere, aktivnosti i projekte. Osnovica za donošenje Strategije odnosno Plana razvoja SDŽ 2021-2027. godina je Nacionalni Plan razvoja, a okvir za te planove je Plan EU za održivi, ravnomjerni, uključiv i pravedan oporavak EU. 

-Izradom Plana razvoja SDŽ za 2022-2027. godinu dobijamo podlogu za apsorpciju budućih sredstava iz EU fondova, ali je to svakako i prilika da SDŽ napravi dodatni iskorak prema modernoj mediteranskoj, hrvatskoj i europskoj regiji. Predloženi projekti i programi će biti u kontekstu županijskih politika, prije svega temeljeni na ravnomjernom razvoju otoka, priobalnog područja Županije i zaobalja, odnosno naše Zagore - kazao nam je nakon osnivačke sjednice Partnerskog Vijeća, zamjenik župana Ante Šošić.

Cilj strateškog savjetovanja s dionicima i javnošću u okviru postupka izrade Plana razvoja je uspostavljene učinkovite komunikacije i suradnje svih subjekata.