OBAVIJEST O IZRADI PROSTORNOG PLANA GRADA SOLINA

          REPUBLIKA HRVATSKA                                                
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
               GRAD SOLIN
     Odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
     

Na temelju članka  82.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07), Grad Solin, Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom
objavljuje

OBAVIJEST
O IZRADI PROSTORNOG PLANA

    
U skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Solina («Službeni vjesnik Grada Solina», broj 6/06), Grad Solin - Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom  pokrenuo je  izradu

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA «BILANKUŠA»
(DPU broj 10)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade izmjena i dopuna navedenog DPU-a, mogu se dobiti u Gradskoj upravi Solin -Odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42,  ili na tel. 021/ 555-222.