OBNOVLJENO 250 HEKTARA OPOŽARENIH POVRŠINA

Kako je na dnevnom redu Županijskog poglavarstva bila točka: Izvješće o provedbi „Programa za obnovu opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini“ sjednici su bili nazočni stručnjaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva  i vodnog gospodarstva  predvođeni državnim tajnikom Hermanom Sušnikom i pomoćnikom ministra Miroljubom Stojanovićem, tim iz „Hrvatskih šuma“ vodio je mr. Darko Beuk, predsjednik Uprave, dok je mr. Ivka Veić, pomoćnica ravnatelja predstavljala  Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu.

U našoj županiji 2003. bilo je 133 požara, od čega 34 u 15 jedinica lokalne samouprave koje su predmet Programa. Obnovljeno je 250 hektara opožarenih površina pod višegodišnjim nasadima, od planiranih 140 kilometara očišćeno je i probijeno 105 kilometara šumskih putova i staza. Dosta je napravljeno i u obnovi maslinika od planiranih 15 tisuća obnovljeno je oko 10 tisuća stabala, posađeno je 16 tisuća novih, oko 63 tisuće trsova vinove loze te 160 tisuća sadnica lavande.   

Županijsko poglavarstvo odlučilo je o raspodijeli oko 5,2 milijuna  kuna i to za gospodarstvo, razvitak i obnovu. Najveći iznos oko 3,7 milijuna kuna namijenjen je financiranju brzobrodske linije Split – Rogač – (Stomorska) – Split i Split – Milna – Split. Tako će se ostvariti kvalitetnija veza sa Šoltom i Bračem. Liniju će održavati brodar „Splitours“ za vremensko razdoblje od 5 godina odnosno do 31. prosinca 2008. Za sufinanciranje tekućih troškova DES-a kao posebne ustanove čiji je 35 - postotni vlasnik i Splitsko-dalmatinska županija iz županijskog proračuna izdvojit će se 900 tisuća kuna. Pored ovog iznosa Županija se davanjem i urednim plaćanjem grafičkih i tiskarskih poslova („Službeni glasnik„ kalendari, memorandumi i slično) skrbi i o uposlenosti DES-a.

                                                                               Marijana Šundov