OBUKA TURISTIČKIH VODIČA ZA DALMATINSKU ZAGORU

Tečaj počinje 26. studenog 2008. godine, a  trajati će dva tjedna.

Na tečaj se prijavilo 40 kandidata s područja Vrgorca, Trilja, Sinja, Omiša i Imotskog. Nakon što je organizirano testiranje (strani jezici i motivacijski test), kojem je pristupilo 27 kandidata, odabrano je njih 15 koji će imati priliku školovati se za turističke vodiče Dalmatinske zagore.

Seminar počinje 26.11.2008. na Ekonomskom fakultetu Split i trajati će 2 tjedna, a u planu je i organizacija još jednog istog u travnju 2009. godine.

Trošak obuke, koji u  cijelosti stoji 4.600,00 kuna, financira Splitsko-dalmatinska županija sa 3.000,00 kuna po kandidatu, 1.000,00 kuna Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te ostatak od 600,00 kuna plaća kandidat.

Ovim projektom Splitsko-dalmatinska županija želi istaći važnost edukacije za razvoj turizma u dalmatinskoj Zagori, te smatramo da će stručni vodiči generirati razvoj uslužnih djelatnosti u Zagori koje će koristiti turističke agencije u svojim programima.