Održana 66. sjednica Županijskog poglavarstva

Županijsko poglavarstva prihvatilo je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih za unaprjeđenje i funkcioniranje lokalne samouprave. Prihvaćen je Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije, te Prijedlog zaključka o potpomaganju projekta filmska i foto dokumentacija „Rat i njegove posljedice“.

Članovi poglavarstva prihvatili su Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008, namijenjenih zdravstvu, a za potrebe Kliničkog bolničkog centra Split. Ovom Odlukom osigurana su sredstva u iznosu od 500. 000 kuna za potrebe uređenja sterilne jedinice za transplataciju  koštane srži u KBC Split, a kako bi se ovaj važan projekt priveo kraju. Prihvaćen je Prijedlog za zaključka o sufinanciranju programa i projekta udruga za pomoć oboljelima i socijalnih udruga, Prijedlog odluke o izmjenama i  dopunama Odluke o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2008. i KBC Split, te prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova i usluga. Županijsko poglavarstvo donijelo je Zaključke o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima, prosvjete, rekreacije i športa, udruga građana i području kulture za 2008.   

Donesena je Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iz područja turizma, te Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna 2008. namijenjenih turizmu. Županijsko poglavarstvo prihvatilo je Prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Odluka sa područja odvodnje i vodoopskrbe, te prometne infrastrukture.
Županijsko poglavarstvo prihvatilo je i proslijedilo Županijskoj skupštini na razmatranje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o sudjelovanju u financiranju političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, te Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije.

                                                                                     Ana-Marija Škorić