Održana 68. sjednica Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije

Županijsko poglavarstvo prihvatilo je Analizu postojećeg stanja u gospodarstvu s posebnim osvrtom na stanje u brodogradnji s prijedlogom mjera. U raspravi su sudjelovali osim članova poglavarstva čelni ljudi uprave Brodosplita, Brodotrogira i Brodograđevnog klastera Splitsko-dalmatinske županije, te predstavnici sindikata. Predsjednici uprava izložili su Poglavarstvu pokazatelje poslovanja brodogradilišta s osvrtom na razvojne mogućnosti. Poglavarstvu su se obratili i predstavnici sindikata. Župan je kazao kako Županija daje apsolutnu potporu brodogradnji i opstojnosti ove djelatnosti na području Splitsko-dalmatinske županije, odnosno upravama brodogradilišta i sindikatima.  Ova Analiza proslijeđena je Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje.

Utvrđen je Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu i Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu te ih proslijedilo  Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje. Županijskoj skupštini su nakon utvrđivanja proslijeđeni na raspravu i odlučivanje prijedlozi programa javnih potreba u srednjem školstvu, osnovnom školstvu, predškolskom odgoju, kulturi i tehničkoj kulturi, zaštiti kulturne baštine, športu, sufinanciranju vjerskih zajednica, Udruge građana, zdravstvu, te socijalnoj skrbi  Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu. Utvrđeni su Prijedlog zaključka o odobravanju programa rada i Financijskog plana za 2008. Županijskog savjeta mladih, te prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga financijskog plana za 2009. s Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije. Ova dva prijedloga također su proslijeđeni Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje.