ODRŽANA 9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Županijska skupština donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je, pored ostalog, da pročelnici mogu biti izabrani za člana poglavarstva, te je sukladno tome jedna od dopuna da pročelnici upravnih tijela mogu biti birani za članove poglavarstva. Statutarnom odlukom  su regulirana i sva ostala pitanja. Između ostalog regulirano je pitanje uporabe znamenja i simbola nacionalnih manjina. Sjednici su bili nazočni predstavnici vijeća nacionalnih manjina kao i Valeriu Florean, voditelj područnog ureda OESS-a u Splitu.

Županijska skupština u nastavku sjednice donijela je Program rada Županijske skupštine za 2006. godinu. Za ravnatelja Županijske uprave za ceste većinom glasova županijskih vijećnika imenovan je Joško Gašpar, diplomirani inženjer građevinarstva.

Jednako tako u Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Split imenovani su Nanka Mateta, kao predstavnica stručnih djelatnika Doma te mr.sc. Antun Vučica i Marijan Milinović, kao predstavnici osnivača. 

                                                                                       Marijana Šundov